תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 02/ 104/ 1/ אמרכז תיירות ונופש24/03/1988
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 1יעוד שטח לקיבוץ וחלוקת אזורים27/07/1980
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 2תעשיה21/08/1986
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 3בית עלמין26/03/1989
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 4קיבוץ בית ג'וברין07/11/1991
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 5קיבוץ בית גוברין
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 214/ 7הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 232גן לאומי-מערות בית גוברין09/07/1987
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 242תחנת דלק24/05/1988
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ מק/ 2101בית גוברין14/02/2008
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86040ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג ממני משק לגן ארועים