תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 02/ 291/ 1בית ספר בישוב ניצן
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 160/ 2שינוי לתבע כפר נוער01/05/1980
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 160/ 3/ אתיקון לתכנית מפורטת - כביש כניסה לניצנים - דרך כניסה לכפר נוער30/07/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ מק/ 2016תכנית לחלוקה מחדש06/05/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 239/ אמוסד נוער22/10/1964
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 775כפר נוער ניצנים27/04/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 775/ 1שינוי לתבע ד/75509/06/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6075בקשה להתקנת שרותים במרתף בית פרטי