תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
דרוםרמת חובבתוכנית19/ 02/ 110/ 35תחנת כח במפעל טבע טק ברמת חובב
דרוםרמת חובבתוכנית19/ 02/ 110/ 37בריכות אידוי רמת חובב 2
דרוםרמת חובבתוכנית19/ 03/ 110/ 39תוספת זכויות בניה בשטח מתקן הנדסי מגרש מס' 7 רמת חובב11/09/2012
דרוםרמת חובבתוכנית19/ מק/ 2020מפעל תרכובות ברום בע''מ
דרוםרמת חובבתוכנית19/ מק/ 2022מגרש 307 י.ב. פרץ