תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204תכנית מפורטת למושב שחר.17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 2תכנית מפורטת של הישוב והסביבה18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב שחר15/02/1996
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 5הרחבת מושב שחר08/03/1998
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 8מגרש 135 מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 123שימוש חורג למחסן למכירת ציוד חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2134החלפת שטחים בין שטח למבני ציבור ומגורים א' במושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2157מגרש 332 מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2162שינוי קו בניין בהתאמה למצב הקיים בפועל