תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 4אזור תעשייה ומשק - רביבים
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 5חי נגב רביבים
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי רביבים
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ מק/ 3028אזור תעשיה ומשק - רביבים