תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, פריגןתוכנית7/ 03/ 278/ 2חלקה ב' מושב פריגן07/11/2011