תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199מושב זוהר09/02/1980
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 1תכנית מפורטת למקלטים זהר
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 2מרכז המושב18/08/1981
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 4שטח לתעשיה מושב זוהר02/06/1994
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 5מושב זוהר01/02/1998
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 6חלקות 14, 15 מושב זהר
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ מק/ 2108מגרש 55 - מושב זוהר27/05/2009
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכניתד/ 376אכסנית נוער08/03/1962
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכניתדג/ 232מושב עובדים17/01/1957