תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 02/ 251מיצד חצבה20/01/1999
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה24/05/2012