תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתמשמ/ 66שינוי משבצות חקלאיות01/03/1988
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתמשמ/ 66/ שדקיבוץ ניר אליהו והסביבה30/06/1988
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשגפ/ 118לא קלודה מטרה בתקנון התכנית04/08/1955
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 1161המרת אזור חקלאי
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 10תחנת תדלוק, מסחר ושרותי דרך.28/11/1999
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 11.
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 13תוספת תכלית/ שימוש "אולם אירועים" באזור נופש וספורט של התכנית שד/ 118/ 3.31/08/2005
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 16תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 17כביש עוקף ניר אליהו
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 18תחנת תדלוק ושרותי דרך ניר אליהו.24/12/2009
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 2ביטול תוכנית מפורטת קודמת תכנון מחדש של שטח ניר אליהו ושינוי תכנית מתאר.10/09/1981
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 3שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת לתיירות, קייט,נופש וספורט.23/12/1993
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 6.
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 8שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני משק, דרך וצומת (חיבור בין שטח למבני משק וכב26/12/1996
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 175תחמ"ש "אייל".13/03/2012
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ מק/ 118/ 14ניר אליהו05/08/2004
מרכזדרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ מק/ 118/ 15קיבוץ ניר אליהו31/10/2002