תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, מולדהתוכנית28/ 02/ 109/ אמבנים ומוסדות ציבור למתקני תשתית ולמערכת הדרכים מולדה01/06/2010