תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 16מגרש 265 - מושב זמרת01/11/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 7חלקות 10, 66 - מושב זמרה07/03/1988
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 9הרחבת מושב זמרת09/07/1998
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 1מושב זמרה - מרכז המושב02/04/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 2מיקום מקלטים - זמרה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 3מושב זמרה26/03/1981