תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, נוה חריףתוכנית12/ 03/ 148קיבוץ נווה חריף29/06/1989
דרוםחבל אילות, נוה חריףתוכנית12/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי משולב במבני משק - קיבוץ נווה חריף25/03/2012