תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, כפר זוהריםתוכניתתממ/ 1/ 27תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 27-כפר גמילה "זוהרים"28/04/1998