תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, ראס אל-עיןתוכניתג/ 19793תוכנית שינוים - ראס אל עין