תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתמשמ/ 35שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתעח/ 6מדרשה לחקלאות-מרכז תרבות וחינוך אזורי12/12/1968
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתעח/ 6/ 2מדרשת רופין18/11/1986
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתעח/ 87מדרשה לחקלאות ע"ש רופין19/01/1967