תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתמשמ/ 24שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתמשמ/ 24/ 1שינוי גבולות קדמיים18/11/1999
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45הקמת ישוב עם משקי עזר, וקביעת אזור חקלאי מיוחד.12/04/1956
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45/ 1פתיחת כביש גישה,התאמת התכנית למציאות09/01/1969
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45/ 2הקטנת שטח נחלות והוספת נחלות01/08/1999
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45/ 3הרחבת המושב09/08/2001