תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בת חןתוכניתעח/ מק/ 63/ 18בת -חן, איחוד וחלוקה בין שטחים לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.13/01/2011