תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, נחשוניםתוכניתמח/ 41שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' מח/4101/05/1986
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, ראש העין, נחשוניםתוכניתמח/ 61שיפורים בכביש מס' 444 בקטע נחשונים ראש העין.18/03/1993
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתמשמ/ 101שינוי משבצות חקלאיות02/07/1989
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתמשמ/ 101/ שדקיבוץ נחשונים02/07/1989
מרכזדרום השרון, נחשונים, עינתתוכניתשד/ 228ביטול יעוד קטעי דרך מס' 6 באזור מחלף נחשונים וראש העין (6/471)
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 694/ 10שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918קביעת אזורים, בטול דרכים קיימות27/01/1983
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 2שינוי יעוד שטח חקלאי לתחנת דלק20/08/1998
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 5.
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 6מרכז לוגיסטי נחשונים
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 8קיבוץ נחשונים ? גן ארועים14/06/2012
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 9בריכת מים לאזור תעשיה חצב.
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ מק/ 694/ 8/ ב/ 3א.ת. חצב17/01/2000
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתתגפ/ 384תכנית מפורטת למשק קיבוצי נחשונים .07/08/1952
מרכזדרום השרון, נחשוניםתוכניתתממ/ 3/ 47תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 47- מרכז לוגיסטי ומסחרי קיבוץ נחשונים