תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ 03/ 288/ 1הרחבת מושב יבול21/12/1998
דרוםשמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ מפ/ 1036מתקן פוטו-וולטאי מושב יבול