תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 1מרכז שוקדה07/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 2מיקום ללמקלטים מושב שוקדה30/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 4מושב שוקדה27/10/1985
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 5מושב שוקדה29/06/1997