תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כפר סילברתוכנית6/ 03/ 165כפר סילבר23/03/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כפר סילברתוכנית6/ 03/ 165/ 1הגדלת אזור מגורים מיוחד - כפר סילבר12/09/1991