תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלול, תחום מחוזי גליליתוכנית28/ 02/ 111תכנית מתאר אבו תלול
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלולתוכנית28/ 03/ 1101מרכז שרותים לישוב אבו תלול