תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, אשליםתוכנית20/ 03/ 162/ 4אשלים - מס' קודם 20/ מק/ 3035
דרוםרמת נגב, אשליםתוכנית20/ 03/ 320תחנת שאיבה אשלים
דרוםרמת נגב, אשליםתוכנית20/ מק/ 3038מגרשים 704, 705 אשלים