תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, נצני סיניתוכנית20/ 03/ 217/ 1מושב ניצני סינוי (קדש ברנע)