תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, כמהיןתוכנית20/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין27/08/2012