תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צוקיםתוכנית30/ 03/ 322צוקים (מספר קודם 30/ מק/ 3025)