תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםתמר, עין גדיתוכנית10/ 03/ 251מאגר עין גדי
דרוםתמר, עין גדיתוכנית10/ מק/ 1031אכסנית נוער עין גדי