תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, אל סיידתוכנית28/ 03/ 601אזור מלאכה ומסחר אל סייד