תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 02/ 325/ 4סירוב לשימוש חורג ממגורים לבית ספר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 03/ 017/ 4סירוב מתן היתר למתקן תקשורת
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 220/ 4סירוב לאשר הקלות של קווי בניין, יח"ד וקומות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 078/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג במרכז מסחרי כבי"ס לבנות בית יעקב
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 299/ אקביעת:זכויות בניה למסחר ומגורים, מס' יח"ד, קוי בנין, בינוי.ביטול חלק מש.צ.פ.29/03/2005
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 332/ בתוספת שטחים עיקריים, קביעת בינוי.20/08/2006
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 339/ אהרחבת שימושים מאחסנה וחנייה בקטע מרתף לשימושים רב תכליתיים נוספים.21/08/2002
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 339/ בהמרת שטחים עיקריים מתחת לקרקע לשטחי שרות,הוספת:שטח עיקרי(משרדים)ושרות בקומה א'09/11/2011
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 500תוכנית רע/ 1/ 500
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 525שינוי מסחר ומשרדים למסחר משרדים ו/או מגורים. קביעת: זכויות מעבר לחניונים..
מרכזרעננהתוכניתרע/ 1/ 77/ בתוספת שטחים עיקריים למסחר ומשרדים בתוך מעטפת מבנה מסחרי ומשרדים קיים,10/03/2008
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 12/ 040/ 4היתר בניה
מרכזרעננהתוכניתרע/ 2001/ יבבנית תוספת למבנה הקיים של המוסד. תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות03/07/2003
מרכזרעננהתוכניתרע/ 2009תוכנית רע/ 2009
מרכזרעננהתוכניתרע/ 716תוספת קומת ביניים ברח' אחוזה 137
מרכזרעננהתוכניתרע/ 721"מרכז גולן"
מרכזרעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 452מבנה ברחוב אחוזה 163.07/05/2009
מרכזרעננהישות כלליתשלט/ רע/ ש/ 6מנטל שרותי סיעוד ומטפלים לנכים וסיעודיים.