תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגבתוכנית10/ 02/ 101תכנית מתאר - רמת נגב22/03/1982