תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178תכנית מתאר מקומית מס' בר/17826/06/1997
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 4איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים11/04/2002
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 8הוספת מגרש מגורים לשכונה קיימת במישר
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 2התווית דרך ציבורית לכפר-מישר.11/07/1963
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 23מישר16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 24חלוקה מחדש של קטע תכנית ב' ל-6 חלקות:01/01/1976
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 55שנוי יעוד מגרש מס' 73 מאזור חקלאי לאזור מגורים (שכון בנים).08/10/1992
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ מק/ 178/ 2תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות25/02/2001
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ מק/ 178/ 3תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/10/2001
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ מק/ 178/ 5/ 1הקטנת קווי בניין בלול בקרקע חקלאית12/06/2011
מרכזשורקות, גדרות, מישרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 445שמוש חורג לגלריה ומסגור תמונות
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתמשמ/ 71בר29/02/1988
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתמשמ/ 71/ ברתוכנית משמ/ 71/ בר14/01/1988