תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית208/ 15346קו מחבר בריכת עמק חיטין בריכת מנורים 2
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית32/ 19533מוצע שתי יחידות דיור.
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית76/ 19503מבנה מגורים
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתא/ 32/ 19533תשריט איחוד וחלוקה
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתא/ 6/ 19719תחנת שאיבה לביוב ויסות משטח משאבות ומבנה משאבות
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 19557/ 26מחסן חקלאי + באר מים וסככה
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2007/ 002דירת מגורים מוצעת
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2007/ 003מגורין מוצע
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2008/ 001קו מחבר עין אל אסד ובית ג'אן מצינורות פלדה 16" טמון בקרקע באורך כ - 5.0 ק"מ
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2008/ 002מגורים חדש
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2008/ 003ריפוד מצעים ואספלט לדרך קיימת, תיעול וגשרים אירים במקומות מיועדים לניקוז
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2008/ 004מגורים חדש
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2008/ 005שתי יחידות דיור מוצעות
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2009/ 001דירת מגורים מוצעת
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2010/ 001מבנה מגורים מוצע+הקלה בקומה וגובה המבנה
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתבש/ 17402/ 9בקשה לדיר צאן, סככה, מחסן, תאי מזון, כפר כנא
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, נצרת עילית, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16613תכנית מתאר, דבוריה03/06/2009
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 18793שינוי ייעוד מחקלאי ושמורת טבע למגורים ודרך - בית גא'ן
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 5הקמת מערכת הולכה לגז טבעי - מקטע חגית-תל קשיש קטע שולי רכס אלייקים
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 7הקמת תחנת הגפה לגז טבעי בדוברת - עבודות הנדסיות
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתדגניה 2008/ 001שימוש חורג למתקן משטרתי לשיטור הימי בחוף הכנרת
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתחורפיש 19719/ 6לגליזציה למבנה קיים שינוי להיתר 1381
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתחורפיש 2008/ 001הצבת מתקן תקשורת וחיבור תשתיות עבור חברת פרטנר בהתאם להוראות תמ"א 36א'
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתחורפיש 2009/ 001מחסן חקלאי מוצע
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתירכא 2008/ 001מחסן קיים + סככה חקלאית
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2008/ 001לגיטימציה לשטח אכסנה לפי תוכנית מתאר מאושרת ג/ 16282
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2008/ 002בניית סככה ומחסן חקלאי
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2009/ 001גדר רשת
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2009/ 002שימוש חורג לפנית קפה
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתעכו 0310/ 2008עבודות חיזוק החומה הימית המזרחית (הסרת סכנה) ועבודות עפר זמניים בתחום הים בסמו
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתעכו 2004/ 094עכו - מרינה - עבודות פיתוח
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתעמק הירדן 2008/ 0123ביצוע סכר זמני מעפר על אפיק הירדן
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתפקיעין 2008/ 001לגליזציה לבניין קיים ותוספת שני חדרים, ממ"ד ומרפסת
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתפקיעין 2008/ 002שתי יח' מגורים הכוללות קומת עמודים מפולשת
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתפקיעין 2008/ 09לגליזאציה למחסן חקלאי
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתפקיעין 2010/ 11הקמת מבנה מגורים
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתרביד 2008/ 001קו מחבר קידוחי כלנית חיטין מצינורות פלדה 24" טמון בקרקע באורך כ - 8.32 ק"מ
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתתמרה 2009/ 001סככה חקלאית לאיחסון ירקות ומחסן חקלאי לאיחסון כלים