תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, רשפוןערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 25על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית מס' חש/ 10/ 15 מושב רישפון
מרכזחוף השרון, רשפוןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 12מס' חש/ש/138
מרכזחוף השרון, רשפוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 05/ 267/ 4סירוב לאשר פתח בגדר
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 1התווית דרך חדשה לשם חיבור עם הכביש הראשי ת"א-נתניה01/05/1958
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 10/ 14לאפשר השלמת בניה לשלד הקיים עפ"י הזכויות המפורטות בסעיף 14.27/01/1994
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13קביעת אזורים למינהם, ביטול דרכים קיימות10/07/1969
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 1מושב רשפון - יעודי קרקע05/01/1978
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 12חלוקת מגרש 16 מ' (משק עזר) ל-2 מגרשים.22/11/1993
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 12/ 1חלוקת מגרש לשני מגרשים במושב רשפון
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 13רשפון, מגרש 15 מ'06/11/1994
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 13/ 1איחוד מגרש 15 מ' (משק עזר) למגרש אחד - רשפון
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 17/ 3שינוי יעוד משטח ציבורי לחצי חקלאי02/09/2001
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 17/ 4תכנית איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלי הקרקע20/10/2003
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 2הגדלת שטח בניה למגורים לבעלי מקצוע ובמשקי עזר.05/04/1992
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 25חלוקת מגרש מ' 26 לשני מגרשים - מגרש קדמי(א' 26) לבית הקיים ומגרש אחורי21/05/2002
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 29שינוי ביעוד "אזור מבני ציבור" לאזור מגורים בישוב חקלאי עפ"י משמ, קביעת קוי בני28/08/2006
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 30מתחם הסילו-שימור, שיחזור ובינוי משלים.
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 33תחנת משנה לחשמל "רשפון".
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 34שינוי להוראות פל"ח - מושב רשפון.
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 39בית גופרמן
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 4שינוי הוראות הבניה לקביעת גודל מירבי של בית מגורים דו משפחתי בבנין אחד.23/09/1986
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 40/ 1תוספת זכויות בניה במשק עזר
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 41/ 1תוספת זכויות בניה במשק עזר
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 6לאפשר הקמת בריכות שחיה פרטיות-קביעת הוראות להקמתם24/03/1988
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 8קביעת 2 אזורי מגורים בנחלה אחת,29/09/1989
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 36כפר רשפון03/05/1962
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 91בעלות פרטית - רשפון09/04/1992
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ במ/ 13/ 17מושב רשפון.10/04/1997
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 10הקמת בריכת שחיה פרטית ושינוי לתוכנית חש/ במ/ 13/ 1718/08/2010
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 11הקמת בריכת שחיה פרטית.18/08/2009
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 12בריכת שחיה.
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 13הקמת בריכת שחיה פרטית.19/05/2011
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 14הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית.13/01/2010
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 15הקמת בריכת שחיה פרטית.22/02/2010
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 16תכניות שינוי מתאר חש/ במ/ 13/ 17
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 17שינוי לתכנית מתאר חש/ במ/ 13/ 1718/08/2011
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 18הקמת בריכת שחיה פרטית19/05/2011
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 19הקמת בריכת שחיה פרטית28/06/2012
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 21הקמת בריכת שחיה פרטית
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 6תוכנית חש/ מק/ 13/ 17/ 601/09/2004
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 7שינוי קו בנין צדדי וקביעת קווי בנין,העברת זכויות בניה ושטחי שרות,שינוי בתכסית26/04/2006
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 8לקבוע הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית.
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 9הנחיות להקמת בריכת שחיה.15/05/2008
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 31הקמת בריכות שחיה31/01/2002
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 32מושב רשפון - קביעת מרחק בין מבנים26/12/2002
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 36קביעת קו בנין בין מבני המגורים .28/01/2010
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 37שינוי בהוראות בינוי בנחלה.14/10/2010
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 38שינוי בהוראות בינוי.17/11/2010
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 40בריכת שחיה פרטית12/04/2011
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 41הקמת בריכה פרטית במשק עזר11/12/2011
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 42הקמת בריכת שחיה פרטית במגרש ביעוד משק עזר/ בעלי מקצוע30/05/2012
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 138בקשה לשמוש חורג לתחמ"ש על קרקע חקלאית.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 143הקמת מועדון נוער, הריסת מבנה ישן (ללא תיעוד).
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 145ביס' משותף כפר שמריהו רשפון.הקמת חדר מורים וכיתות.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 147שיפוץ בניין בית העם.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 150היתר להקמת חממות מחסן חקלאי ומבנה קרור.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 151היתר למבנה בגן ילדים.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 152בית ספר משותף כפר שמריהו רשפון.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 170תכנית פתוח ובינוי לביה"ס כפר שמריהו.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 182קירוי מגרש כדורעף קיים
מרכזחוף השרון, רעננה, רשפוןתוכניתמח/ 203מחלף שמריהו מזרח ומחלף רשפון.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 507תחנת שאיבה רשפון משנית.
מרכזחוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 536קו ביוב רשפון.
מרכזחוף השרון, רשפוןתוכניתמשמ/ 50/ חשתכנית מפורטת מס משמ/50(חש) - רשפון30/06/1988