תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 8ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז - לדחות תכנית הצ/ 1/1/ 324/ א - אבן יהודה
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 1על סרוב תכנית הצ/ מק/ 1/ 1/ 294
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 2על סרוב תכנית הצ/ מק/ 1/ 1/ 294
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 38ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז המרכז לדחות את ת. הצ/250/1/1/א
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לסרב לתכנית הצ/מק/1/1/240/א תחנת תדלוק
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית הצ/ 1/ 1/ 151- אבן יהודה
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 20ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 1/ 1/ 282/ א - תל צור פינס הדס
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 129חלוקת הקרקע לאזור חצי חקלאי,להתוית הדרכים, להקצות שטח צבורי פתוח.31/03/1955
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 29/ 1לצרכי ביטול חלוקה קיימת וקביעת אזור מגורים א', אזור מגורים ב', אזור חקלאות24/12/1959
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 43/ 2הפיכת איזור תעשיה קלה לאיזור מגורים.14/12/1958
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 549לאחד חלוקה קיימת, לחלק את השטח מחדש למגרשי מגורים, לבנין צבורי09/04/1959
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 552הרחבת דרך קיימת והתוית דרך חדשה לחבור נוה הדסה עם הכביש האזורי.30/01/1958
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 591חלוקת שטחים מחדש לחלוקת חקלאיות31/01/1957
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 100הוראות למרתפים באזור מגורים א' באבן יהודה.17/07/1989
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 100/ אתכנית מרתפים29/08/1999
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101להחזיר ייעוד קרקע בחלקות 130 ו 131 לאזור חקלאי, לקבוע הוראות בניה13/07/1988
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ אבעלות פרטית+שלטון תל צור01/11/1993
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ בתוספת זכויות ליציאה לגג+ חדר לדירות העליונות.29/05/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ גתוספת זכויות:ליציאה לגג+חדר לדירות עליונות,למרפסת לדירות בקומה אמצעית מעל מחסנ
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 104.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 104/ א.24/03/2010
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 108שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור לבית אריזה לפרי הדר, שינוי יעוד מאזור מגורים א' ו29/10/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 109לשנות קווי בניין בבית מגורים קיים, לאפשר בניית קומה שנייה ותןספת לבית הקיים
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 11איחוד וחלוקת השטח וחלוקתו לאזור מגורים א'.25/03/1982
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 110בעלות פרטית - אבן יהודה11/08/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 112מחקלאי לש.צ.פ. לצורך למוד חקלאות במסגרת בית ספר בכר.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 113.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 114הרחבת דיור לכל הדירות בשכונת בן-גוריון עפ"י נספח הבינוי והתשריט המצורף.22/07/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 114/ אהרחבות בניה ומחסנים28/10/1993
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 117אבן-יהודה29/03/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 118שינוי יעוד מאזור לבניני ציבור לאיזור מגורים א', ולשטח ציבורי פתוח.27/08/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 119אבן יהודה07/06/1984
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 12בעלות פרטית.01/01/1981
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 122/ 6/ דאבן יהודה22/08/1985
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 122/ אקביעת זכויות בניה בבניני ציבור באבן יהודה.11/09/2012
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 123"הדר" משרד להובלה
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 124בעלות פרטית.17/12/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 126תחנת תדלוק12/11/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 126/ גשינוי יעוד של חלק מחלקה 34 מאזור חקלאי לאזור מסחרי לגן אירועים.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127אבן יהודה20/10/1994
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ א.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ בשינוי יעוד מאזור בניני ציבור למגורים א' מיוחד23/10/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ גתוכנית הצ/ 1/ 1/ 127/ ג
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ זאיחוד וחלוקה מחדש במגרשים 2175- 2181 ומגרש 2194 .בהתאם להוראות פרק ג'06/04/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 128/ אפרטי - מוסד למפגרים. אבן-יהודה14/12/1995
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 130בעלות פרטית.28/07/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 137בעלות פרטית22/04/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 139"שרונים"06/06/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 150אזור התעשיה אבן יהודה.19/11/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 151שינוי האזור החקלאי,הדרכים והשטח לבניני ציבור,הקיימים בתחום התכנית לאזור מגורים
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 152אבן יהודה. בעלות פרטית.16/07/1989
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153אבן יהודה16/11/1984
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153/ בבית כנסת13/12/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153/ גתכנון כולל09/02/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153/ דתוספת שטח בנייה01/03/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 154.שינוי תוואי שביל להולכי רגל.25/03/1993
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 158/ 3שינוי יעוד ממבני ציבור ושצ"פ למגורים א'03/08/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 158/ 4שינוי יעוד חלק מאזור למגורים א' למגורים א' מיוחד. איחוד וחלוקה מחדש07/03/2002
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 158/ 6שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-2,הגדלת שטחים עקרי07/07/2005
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 16תוואי דרכים+ חלוקת מגרשים31/03/1986
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 160בעלות פרטית.08/08/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 166בעלות פרטית+שלטון12/12/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ בבריכת שחיה20/11/1997
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ השנוי יעוד מש.ב.צ. פרטי למגורים א' מיוחד, מגרש ספורט.26/03/2009
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ומשטח ציבורי פתוח (שביל) לדרך15/04/2004
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ זשינוי יעוד שביל להולכי רגל למגורים ואחוד עם חלקות המגורים, הגדלת מס' יח"ד.10/03/2008
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 168בעלות פרטית16/05/1985
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 169שרונים אבן-יהודה בעלות פרטית+שלטון05/11/1987
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 17עין יעקב אבן יהודה30/08/1987
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 170אבן יהודה16/01/1994
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 173אבן יהודה17/06/1986
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 173/ אאיחוד וחלוקה בהסכמה05/01/2006
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 174בעלות שלטון.06/08/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 174/ אתכנית מתאר מקומית מס' הצ/174/1/1א03/05/1998
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 177/ א.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 177/ בתוכנית הצ/ 1/ 1/ 177/ ב01/10/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 178אבן יהודה09/04/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 182בעלות פרטית.19/02/1987
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 182/ אביטול חלק מדרך משולבת ושינוי יעודו של החלק המבוטל למגורים א'.16/01/1994
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 182/ בהגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-2 שינוי יעוד במגרש ממגורים א' עם חזית מסחרית לא' מיוחד05/01/2004
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 190בעלות פרטית+שלטון01/07/1982
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 194/ בשינוי יעוד חלקה 235 ממסחרי למגורים א' לבנית שתי יח"ד בבית דו-משפחתי.16/01/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 196בעלות פרטית30/07/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 199.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 20/ אקו-בניין. אבן יהודה02/06/1985
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 200סככות חניה. אבן יהודה30/03/1989
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 200/ אתוכנית הצ/ 1/ 1/ 200/ א
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 201.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 202/ אשינוי יעוד מחקלאי למגורים א', לדרך חדשה והרחבת דרך קיימת.15/04/2004
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 202/ גמתחם מגורים מדרום לעין יעקב באבן יהודה
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 206אבן יהודה29/12/1996
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 207/ אשינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, לשבילים, שטח לצרכי ציבור, ביטול שביל להולכי רגל08/12/1998
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 208אבן יהודה13/08/1997
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 209אבן יהודה, בעלות פרטית28/03/1996
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 21.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 210בעלות פרטית16/11/1995
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 212הרחבת דרך קיימת מס' 35 לצורך הפיכתה לכביש הגישה הדרומי.12/06/2001
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 212/ אשינוי יעוד משטח משולב למבני ציבור, שטח ציבורי למתקני ספורט ונופש לשטח13/02/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 217.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 219/ א.