תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5112סרוב מתן היתר לשיפוץ בניין, החלפת קירות פח ובלוקים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5173סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5101תוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5090ערר על הפסקת מתן שירותי חשמל לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5300ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3673מקור חיים 325/01/2007