תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3509/ 87/ 7הקטנת תקן חניה טרומפלדור 24 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5217ערר על תוכנית תא/מק/3829
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1365/ גמלון מטרופוליטן17/04/2005
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3829בנינים לשימור שנקין 65, אלנבי 11, דיזנגוף 149.14/06/2010