תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3691/ 87/ 7אישור בניית מרכז אופניים בפשט הצפה בנחל הירקון בהתאם לתממ/5/2
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5223בקשה למתר היתר להקמת תורן אנטנה על גג מבנה קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5296התנגדות למתן היתר למבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3677החלפת שטחי ציבור בנווה שרת05/03/2009
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3308"שינוי בקו בניין ראול וולנברג 8-10"27/10/2003
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3677החלפת שטחי ציבור בנווה שרת