תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפונושא452/ 26/ 3/ 50בקשה לאישור שר הפנים - מבנה שלישי לשימור במתחם נחושתן
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5058מתן היתר בתנאים להחלפת גג עקב שריפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5533התנגדות למתן היתר לבקשה לשחמוש חורג לעסק של ייצור תריסים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5032סירוב מתן היתר לבקשה להחלפת גג במקום המשמש כיום למסחר בהיתר