תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3522/ 87/ 7פטור מתקן חניה ברח' אחד העם 77 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3634/ 87/ 7פטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 00/ 5506ערר על סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומות קרקע א-ד ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5451דחיית התנגדויות בבקשה להיתר לשינוי חזיתות במסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5160סירוב מתן להארכת תוקף להחלטת ועדת ערר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5236סירוב מתן היתר לסידור חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5240אי מתן החלטה למתן היתר לאנטנה סלולרית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5749הצבת תורן בגובה 7 מ' וחדר מכשירים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 52228תביעת פיצויים בגין תכנית ח'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5122התנגדות למתן היתר לבניית מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5396היתר לשימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5404בקשה למתן שימוש חורג ממשרדים לעסק של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5108היתר לש.חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5215בקשה להריסת גדר ובנייתה מחדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5194התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג מדירת מגורים לעסק של אוכל והכנת משקאות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5238סירוב מתן היתר לבקשה להוספת מעלית חיצונית בחזית.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5308סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת שמונה קומות לבניין משרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5107התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 322/ אמגדל שלום05/05/2003
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3640"בית ספר פיטמן"15/05/2008
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3665"אחד העם 31 - 29, יבנה 21"17/12/2006
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3732"מתחם צפורן"28/12/2009
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3837רוטשילד פינת אלנבי/ אחד העם (20) פינת הרצל18/08/2010