תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3584/ 87/ 7תוספת בניה בסמטת שלוש 4
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3695/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - תא/ ל/ 3
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5133מתן היתר בתנאים לשימוש חורג למזנון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51880היתר להקמת מבנה בן 4 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5371התנגדות להקמת מבנה 3 קומות
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3556"מתחם בית החרושת"20/07/2006
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3691"שלוש 27"26/08/2008
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3861שלוש 30- שכונת נווה צדק12/09/2011