תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3502/ 87/ 7פטור מתקן חניה, בן יהודה 120
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3539/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה ל-7 מקומות חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3610/ 87/ 7פטור מסידור חניה ברח' בן יהודה 17 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5119מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5167סרוב מתן היתר להקלות כמותיות בתוספת 3 קומות לבניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5168דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לבית קפה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5250דחיית התנגדות לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5300מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5136קבלת התנגדויות וסירוב מתן היתר לתוספת קומות ויח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5148סירוב מתן היתר לפיצול יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5491סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת גלריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51052התנגדות לתוספת שתי קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51076היתר למעקה ממדרגות לגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51871-51869מתן היתר בתנאים להקמת אנטנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51916היתר לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51967היתר להקמת אנטנה סלולארית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5121תוספת בנייה בקומה שלמה במסחר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5423התנגדות להריסת מבנה הכולל 2 קומות מגורים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5516תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת- תממ ע-1 (אי מתן החלטה)
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5002בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5025תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת ג'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5152התנגדות לתוספת בניה בקומה ד+ה שיפוצים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5152 א'התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5153התנגדות לתוספת בניה בקומה ד+ה שיפוצים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5217התנגדות לתוספת עמוד בטון לחיזוק מרפסות שקרסו בקו בניין אחורי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5066התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5068התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5160התנגדות להיתר לש.חורג מחנות לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5168התנגדות להיתר לש.חורג מחנות לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5155התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5155+5328 אהתנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5157התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 3 קומות לבניין +שינויים בחדר מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5309סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת 2 מקומות חניה בחצר צדדית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5328התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5344התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5418סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממכון יופי ומחסן לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5426התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5031התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85016ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3354בן יהודה 9919/06/2003
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3361"בן - יהודה 55"04/12/2002
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3599בן יהודה 8413/02/2007
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3631בן יהודה 14-1618/07/2007
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתתאב/ 250100/ רהריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתתאב/ 250227/ רבניין חדש ברח' בן יהודה 46 בתל אביב