תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3590/ 87/ 7פטור מהסדר חניה רח' מבצע קדש 8 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3690/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - תא/ 2308 רח' מבצע קדש 18 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5129בקשה למתן היתר לשינויים פנימיים כוללים במדרגות+מעלית
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3364שיפור תנועתי ברחוב מבצע קדש03/06/2003