תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3603/ 87/ 7שימוש חורג - רוטשילד 13 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3659/ 87/ 7רוטשילד 37 - פטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5109דחיית התנגדות לבניית חניונים ת קרקעיים למקלט חדרי עזר ושירותים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5033התנגדויות היתר לשימוש חורג ממגורים למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5201התנגדות לתוספת בניה עוד 1 קומה לבניין+מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5485התנגדות להקמת חניון ומעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5495התנגדות להקמת חניון ומעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5543התנגדות להקמת חניון ומעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5390סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג למשרדים לתקופה של 10 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5000התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2777"בנק המזרחי"09/08/2001
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2816משרדים אלנבי-נחלת בנימין14/02/2002
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2816/ אמגורים שדרות רוטשילד-אלנבי10/07/2008
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3038בנק קונטיננטל08/02/2005
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3785לבונטין 28 רוטשילד 106/07/2009
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3870מגדל תעסוקה רוטשילד 2208/05/2011
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 2970"שדרות רוטשילד 11"31/05/2001
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3409"רוטשילד 79-81"01/07/2003
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3493תוספת זכויות לבנין "ציון" והפחתה ממבנה לשימור 349308/03/2006
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3628"יהודה הלוי 48 ורוטשילד 9" שינוי חלוקת שטחי בניה31/08/2006
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3837רוטשילד פינת אלנבי/ אחד העם (20) פינת הרצל18/08/2010