תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3650/ 87/ 7פטור עבור 0.6 מקום חניה ברחוב לסקוב חיים 18
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5263היתר לשימוש חורג למשרד עו"ד והסדר חנייה