תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3516/ 87/ 7ערר עלהחלטת הוועדה המקומית לסירוב פיצול יח"ד דיזנגוף 278 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5516בקשה לרשיון עסק לחנות מכולת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5058סרוב מתן היתר לחלוקת דירה ל-2 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5178דחיית התנגדות לסידור כניסה נוספת לחדר המדרגות הכללי ומעלית וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5212סרוב מתן היתר למתקן תקשורת זמני הכולל תורן לאנטנות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5230סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5437סרוב מתן היתר לשימוש חורג לרחיצת כלי רכב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5489מתן היתר בתנאים לתוספת קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51972התנגדות להקמת מבנה מגורים בן 6 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5024התנגדות לבניית קונסטרוקציות להצבת מדחסי ענק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5049בקשה לפיצול יח"ד לשתי יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5091בקשה לתוספת מעלית חיצונית וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5207בקשה לתוספת בנייה, שינויים בחלוקת מחיצות פנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5210התנגדות לתוספת 3 קומות ומעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5283בקשה לתוספת בנייה בקומה ד' וגג ו2 מעליות חיצוניות והגדלת לובי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5462בקשה לתוספות ושינויים פנימיים באולם אירועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5185בקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5142סירוב מתן היתר לבקשה להוספת שתי קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5187התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג למרכול
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5241סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5329התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5343התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5231סירוב להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5361התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים בהיכל התרבות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5428התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת חלקי בניין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5429התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5440סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5037סירוב למתן היתר לבקשה להריסת חלקי בנין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5311התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה לבניין
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3523דיזינגוף 119 - שינוי קווי בנין22/08/2005
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3575דיזנגוף 7721/12/2005
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3829בנינים לשימור שנקין 65, אלנבי 11, דיזנגוף 149.14/06/2010