תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3533/ 87/ 7פטור מתקן חניה שלומציון המלכה 7
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3618/ 87/ 7פטור מתקן חניה בשלומציון המלכה 7
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5157סרוב מתן היתר לסגירת מרפסת בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5238היתר בתנאים לשימוש חורג ממרתף למרפאת שיניים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5481סירוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5016התנגדות לתשלום קרן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5245התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש