תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3636/ 87/ 7תוספת בניה - הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3654/ 87/ 7סעיף 97א ופטור מחניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3660/ 87/ 7אישור לפי סעיף 97א',ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5241סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לעריכת משחקי קלפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5044סרוב מתן היתר לשימוש חורג מאולם קולנוע לדיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 52224בקשה לבנית קיוסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 52233-52232תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5416סירוב מתן היתר לבנית מעקה מעל חדר אשפה ללא תוספת שטח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5391היתר לפאב ללא דיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5398היתר לשימוש חורג מאולמות קולנוע לדיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5079בקשה להריסת חלק מגגון והתאמתו לחוק התו"ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5165התנגדות לתשלום כופר חניה כתנאי למתן היתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 07/ 5292התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 1730 מגדלי אופרה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5379התנגדות לשימוש חורג ממגורים לעסק של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5380התנגדות לשימוש חורג ממגורים לעסק של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5268התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למלון בוטיק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5269התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למלון בוטיק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5272התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למלון בוטיק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5200התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לייצור דברי הלבשה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2575/ ב"פינת צפון יצחק שדה ב'"10/12/2001
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3621מגורים- רח' אלנבי 39 פינת רח' ביאליק11/07/2012
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3639קביעת תחומים להקמת מתקנים הנדסיים וכניסות לתחנות תת-קרקעיות של הרכבת הקלה31/12/2007
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3726"אלנבי 74"24/06/2010
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3829בנינים לשימור שנקין 65, אלנבי 11, דיזנגוף 149.14/06/2010
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3837רוטשילד פינת אלנבי/ אחד העם (20) פינת הרצל18/08/2010
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3840שער ציון