תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5604תוספת מעלית בחדר מדרגות וחדר מכונות על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5199התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5201סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5203התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3369"שד' חן 16"01/07/2003