תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3651/ 87/ 7פטור מ- 3 מקומות חניה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3652/ 87/ 7פטור מתקן חניה רפידים 20
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3655/ 87/ 7פטור מהסדר חניה רפידים 24
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3666/ 87/ 7פטור ממקום חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3674/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 4 ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3682/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים וגן רפופורט- תל ברוך, תא/ 2308
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3683/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 14 תל ברוך, ת''א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5395קבלת התנגדויות בחלקן ומתן היתר בתנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5103התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית הידראולית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5125סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה