תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5045סרוב מתן היתר לשימוש חורג למוסך
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5068סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק של נגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5452היתר לשימוש חורג לנגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5467היתר לשימוש חורג למוסך
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5468סירוב מתן היתר לשימוש חורג לקיוסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5397בקשה להיתר לשימוש חורג לנגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5541סירוב מתן היתר לבקשה לבניית עסק של צביעת עץ-נגריה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3656/ מחשכונת ידידיה - שינויי נגישות למגרשי מגורים בדרך בר-לב 216